Kursplansarkiv

På den här webbplatsen finns alla kurs- och utbildningsplaner för Linnéuniversitetet (i framtiden kommer även dokument från Hik och Vxu importerats till systemet.)

För att skapa länkar till dessa dokument kan man använda följande adresser:

Svensk kursplan: http://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-KURSKOD-REVISION.pdf
Engelsk kursplan: http://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-KURSKOD-REVISION.pdf
Svensk utbildningsplan: http://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildningsplan-KURSKOD-REVISION.pdf
Engelsk utbildningsplan: http://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/syllabus-KURSKOD-REVISION.pdf

I länkarna ovan byter man ut KURSKOD/PROGRAMKOD till respektive kurs- eller programkod och REVISION till den revision av kursplanen/utbildningsplanen man vill länka till. (T ex /kursplaner/kursplan-1ab000-2.pdf)

Om man vill skapa en länk som alltid leder till den senaste revisionen kan man ta bort sista delen med "-REVISION" som då skickar vidare till senaste versionen. (T ex /kursplaner/kursplan-1ab000.pdf)

För att söka i detta arkiv använder man formuläret på http://lnu.se/student/kursplaner